/ 16

Искаш ли заедно да защитим живота в

ЧЕРНО МОРЕ?

Гмурни се надолу!

Прочети научния доклад тук

Продължи да се гмуркаш

Допитахме се до учените от Института по океанология към Българската академия на науките кой е най-добрият начин да направим това и те ни препоръчаха строго защитена морска зона – резерват Маслен нос.

Целта на строго защитената морска зона е да осигури място, където морските видове да живеят необезпокоявани – местообитанията им да се възстановят да съществуват в добро състояние.

Защо точно тук?
Защо резерват Маслен нос?

Район с висока степен на естественост заради относително ниското ниво на човешко влияние

Дом на застрашени видове, които се нуждаят от специална защита

Местообитание на морски бозайници като делфин, афала, морска свиня

Екосистеми, богати на въглерод, важни за улавянето на въглероден диоксид и ограничаването на климатичните промени.

Научно доказани ползи от морските защитени зони

По-голяма устойчивост на инвазии и замърсявания

Когато в морето има повече живот, то може да се самопречиства и помага за адаптацията към климатичните промени

Положителните ефекти се разпространяват из цялото море, а не само в защитената зона.

Китоподобните са сред най-умните животни, но са застрашени от т.нар. прилов - често попадат случайно в мрежите на рибари, без да са обект на улов. Опазването на зоната ще защити делфина, афалата и морската свиня от случаен прилов и ще запази хранителни им запас.

Морска трева

(ZOSTERA MARINA)

Морската трева е защитен вид с изключителна важност за околната среда - в нея растат и се развиват личинките на различни риби и мекотели. Обитават я морски кончета, водорасли, ракообразни и безгръбначна фауна.

Морската трева действа като горите на сушата - тя улавя въглерода от бедното на кислород морско дъно и е способна да го задържи затворен стотици години.

Полетата от морски треви могат да бъдат до 40 пъти по-ефективни в улавянето на въглерод от земните гори. Те помагат за ограничаване на климатичните промени.

Резерват
Маслен нос

Защитената морска зона означава повече живот в морето.

Повече живот в морето означава то да може да се самопречиства. Също така - извън зоната да има повече улов за рибарите, отколкото сега.

Морето не зачита нашите изкуствени граници - ползите от защитената зона биха били в цялото море и живите организми биха могли да пребивават в по- устойчива и красива среда, на която да се радваме всички.

Морето е свързана екосистема. Резерват Маслен нос може да даде началото на една по-голяма мрежа от защитени зони и в акваториите на другите държави.

Черно море е общо и всички заслужаваме да се радваме на живота в него и на богатствата, които то дава.